top of page

De charismatische fabriekseigenaar Blanco staat onder druk omdat hij kans maakt op een lokale onderscheiding

voor zakelijke uitmuntendheid.

 

Alles in zijn familiebedrijf dat industriële weegschalen produceert, moet hiervoor gesmeerd lopen.

Maar Blanco’s perfecte plaatje wordt bedreigd wanneer hij te maken krijgt met een ontslagen werknemer die uit is op wraak, een depressieve

opzichter en een verliefde en ambitieuze stagiaire.

 

Om zijn kansen op de prijs niet te verspelen en de balans in zijn bedrijf te herstellen,

bemoeit de manipulatieve 'goede baas' zich schaamteloos met het privéleven van zijn medewerkers en overschrijdt hij bijna elke denkbare grens.

Hiermee zet hij onbewust een explosieve kettingreactie met grote gevolgen in gang.

bottom of page